Chính sách bảo hành và đổi trả

Chính sách bảo hành: Hầu hết các sản phẩm do Proslife cung c ấp điều mang tính sử  dụng một lần, vì thế chúng tôi không áp dụng chính bảo hành trừ các sản phẩm máy móc/thiết bị ô tô (nếu có).

Điều kiện áp dụng đổi trả: Sản phẩm gặp các lỗi từ nhà sản xuất. Chính sách đổi trả không bao gồm các hư hại do tại nạn, lỗi sử dụng, hoặc bất kì lỗi sử dụng nào khác với hương dẫn trên tờ “hướng dẫn sử dụng”, lỗi do vận chuyển sẽ được cân nhắc áp dụng.

Hàng hóa gặp hư hỏng hoặc lỗi sản xuất với các lí do trên sẽ được Proslife áp dụng đổi trả trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được hàng.